Chiller su soğutma sistemleri çalışma prensibi

Evaporatör çalışma prensibini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Temel olarak kompresör, kondanser, genleşme vanası ve evaporatörden oluşur. Chiller soğutma sistemleri farklı.

Mevsim İklimlendirme firması olarak, hava ve su soğutmalı chiller ürünlerinin kurulum. Kompresör Kompresör soğutucu döngüsünde iki işlevi vardır.

Diğer soğutma sistemlerinden farkı soğutulan maddenin su.

Optimum verimde çalışması sağlanmaktadır. Bu düzlemde, çalışma sistemi döngü içerisinde devam eder. Enjeksiyon soğutma sistemi olarak da bilinmektedir. Genel Çalışma Prensibi.

Su soğutma işlemini gazlı sistem kullanarak faaliyete geçirir. Evaparatörden gelen soğutucu akışkan. Bu parametre soğutucu batarya seçimini doğrudan etkiler. Aralında olan tek fark, su soğutmalı.

Onlarda ek sistemler bağlama olasılığını göreceksiniz.

S oğutma çevrimi, ısıyı emen soğutucu bir akışkanın sonrasında yayması sonucu. Hava soğutmalı chiller. Kondensere hava giriş sıcaklığı. Sistemin temel çalışma prensibi bilinen soğutma çevriminden çok farklı değildir.

Fan muhafazası konulmuştur. Bundan faydalanmak için, Daikin ısı geri kazanımlı bir dizi R-407C EWTP110- 540MBYN chiller sistemi sunmaktadır. Bu opsiyon uygulama esnekliğini arttırmakta. Aslında chillerin klimadan TEMEL ÇALIŞMA PRENSİBİ OLARAK fazla bir farkı yoktur.

Adsorbsiyonlu su soğutma katı solüsyon maddeler kullanan. Absorbsiyonlu soğutma sistemleri temelde çalışma prensibi olarak buhar sıkıştırmalı. Tek etkili absorbsiyonlu chiller : Bu tür sistemler özellikle atık buhar, baca. Yüksek enerji verimliliği ile IT ve bina sistemlerinin iklimlendirilmesi için akıllı çözümler.

Ters akış prensibine göre soğutucu. Bu sistemde soğutucu akışkan olarak amonyak ( NH), su ( H2O ) tarafından soğutulur. Bu sistem yukarda anlatılan chiller, klima, ısı pompası gibi cihazların. Bütün bu soğutma parçaları mini chillerin kapasitesin itayin eder.

Sistem aynıdır yalnız bu chiller soğutucularının bakır boru içinde dolaşan gaz kütlesini. Soğutma kompresörü : Hermetik.

Bu çalışmalardan bir kısmı da soğutma suyu kullanan tesislerde soğutma.

Dış havalı sulu ekonomizer çevrimi: Eğer dış hava sıcaklığı sistem soğuk su dönüş sıcaklığının. Ancak hava kendi kendine yeterlidir ve otonom olarak çalışır, su ise özel bir ek.

CHILLER SİSTEMİ ). TEKNİK ŞARTNAMESİ. Her bir soğutma grubu fabrikasında nominal çalışma koşulları ve su rejiminde test edilmiş ve cihaz, ozon.

Emir

Emir wrote 13619 posts

Post navigation